Psikoterapi nedir? Psikoterapi Çeşitleri

Psikoterapi kişinin kendi ve çevresi ile daha iyi hissetmesini, kendi ve çevresi ile daha doyumlu ilişkiler kurabilmesini, bedensel, zihinsel ve ruhsal olarak daha dengeli olabilmesine yardımcı olur. Güçlük hissedilen duygudurumları, davranış kalıpları ve takıntılı durumlar, bağımlılıklar, eş ve çift ilişkilerindeki güçlükler, bedensel sağlık problemleri için yardım almak amaçları ile psikoterapiye başvurulabilir.

Psikoterapi daha çok terapist olmayı isteyen ve sürekli farklı alanlarda kendini geliştirmeyi sürdüren kişiler tarafından yapılmaktadır. Psikoterapist olmak kararlı bir seçimdir. Meşakkatli ve uzun süreli bir yolculuk gerektirmektedir. Pek çok profesyonel terapist yaklaşımına bağlı olarak kendi başına diğer terapistlerden farklı bir donanıma evrilmektedir.

Terapist olmayı net bir şekilde tanımlayan uluslararası sistemler yok ve her ülke için özel koşullar da tanımlanabilmektedir. Yöntemler farklı olsa da danışan ve terapistin aralarındaki bağın en önemli faktör olduğu saptanmıştır.

Psikoterapi

Terapi terimi farklı yaklaşım ve yöntemleri içerir.

Bireysel olabilir ve burada bire bir görüşmeler vardır ve bazen bunlarda da rol yapma, çizim, malzemeler veya dans gibi yöntemlerle kişilerin duygularının netleştirilmesine yardım teknikleri eklenebilir. Bazı terapistler çiftlerle, aile ile veya benzer sorunları olan gruplar ile çalışır. Ayrıca terapi yetişkinler, ergenler veya çocuklar gibi belli hedef grupları ele alabilir.

Grup çalışmaları ile sürdürülebilir.

  • Bu gruplar o gün bir araya gelen kişilerden oluşan açık gruplar olabilir veya
  • Uzun süreli bir program ile çalışmayı hedeflemiş kapalı uzun süreli grup çalışması da olabilir.

Kullandığım Psikoterapi Yöntemleri

Psikodinamik Psikoterapi:

Kişisel psikoterapi eğitimimde ilk önce 2007 yılında Güney Almanya Psikoterapi Akademisi tarafından yürütülen Psikodinamik Psikoterapi Eğitimine başladım ve bu süreçte belli konu başlıkları yanında pek çok yöntem ile çalışma ve Otojenik gevşeme eğitimi öğrendik. Bu yöntem hem bireysel hem de grup çalışmalarında kullanılabilen, “orda ve eskiden” olan ile “şimdi , burada” olan arasındaki dinamiğe dikkat çeken , bedensel hisler ve duygu durumları ile çalışan belli oranda yakınlık ve hareket içeren anda çalışan bir yöntemdir.

Psikodinamik Grup Psikoterapistliği eğitimimi de yine aynı akademiden aldım ve Bu süreçte Gruplar ile çalışma ve hatta süpervizyon verme becerileri edindim. Grup terapileri belli yaş, problem grupları (örneğin) gibi özel amaçlı çalışmalardır.

Psikodrama Yöntemi;  Grup çalışmalarının gücünü deneyimledikten sonra Psikodrama yönteminin sunduğu olanakları çok yararlı buldım ve İzmir’de Abdülkadir Özbek Pasikodrama Enstitüsünde eğitim aldım.

Psikodrama derin kökleri şamanik geleneklere dayanan tiyatro, psikoloji ve sosyoloji gibi bir çok alanı birleştiren  olan bir grup psikoterapi biçimidir. Tercihen bir grup formatında gerçekleştirilmesine rağmen, çeşitli ilişkisel rollerin (örneğin, bir ebeveyn veya bir eş olmak) ve zorluklar ve potansiyellerle ilgili rollerin (örneğin, korkular, iş süreçlerindeki güçlükler vs gibi) kesişimi olarak bireyin özelliklerine odaklanır. ; veya şüpheler, bir sonraki iş görüşmesinin nasıl olacağı). Bu nedenle, kahramanı merkeze alan grup formatında bireysel bir terapi olduğu söylenir ve eylem, kişinin yaşamı boyunca üstlendiği çeşitli roller etrafında gerçekleşebilir Rol değiştirme, veya çift aynalama gibi bir çok tekniği vardır ve çözülmesi gereken çatışmanın dramatizasyonunda baş karaktere yardımcı olmak için kullanılır. Ancak diğerleri, hem aksiyon aşaması için bir ısınma hem de kahramanın ortaya çıkması için bir ısınma olarak, tüm grup için ortak bir konu üzerinde çalışmak ve dramanın sahnesini oluşturmak için kullanılabilir.

Kişisel olarak bu yöntemden edindiğim deneyimleri bireysel ve grup terapilerinde , aile dizimi grup çalışmalarında kullanabiliyor olmamı bir çok büyük bir zenginlik olarak kabul ederim.

Sistemik Aile Dizimi

Bu terapi yöntemine göre aile kuşaklar boyu, birbirine görünmez bir bağla bağlı olduğu bir sistemik yapı oluşturmaktadır. Alman terapist Bert Hellinger tarafından geliştirilmiş ve yine kadim topluluk  çalışmalarının modern psikoterapiye uyarlanması ile geliştirilmiştir.

Sistemik Aile Dizimlerinde danışan, terapist, temsilci olmak üzere hazır bulunanlar vardır.  Kendi çalışması yapılsın yapılmasın, herkes bu çalışmadan yararlanmaktadır. O yüzden eşit katılımcılar olarak kabul edilirler. Ayrıca Terapiye danışanın sisteminin orada bulunan ve bulunmayan üyelerinin etkileri vardır. Danışanın ailesi ya da kültürünün açık ya da kapalı olması dizim çalışmasını etkiler. Açıklığı sağlamak için salt merakla değil gerçek bir talep ile çalışılması; terapistin yüreğinin herkese eşit şekilde açık olması, geçmişte olmuş olanları yargılayıcı olmak değil, hakikatin anlaşılmasının hedeflenmesi gibi pek çok alanı etkileyen etmen söz konusudur.

Sistem Dizim Terapisi, grupla ve bireysel olarak uygulanabilen birleştiri ve bütüncül bir terapi yöntemidir. Modern psikoloji ile maneviyatı, doğu ile batıyı sentezleyip yeni bir “hâl – bilinç psikolojisinde” birleştirir.

Farklı çalışmalar yürütülebilir.

  • Sistemik Aile Dizimi Bireysel terapide danışan  bir talebi ile başvurduğunda hem kişisel hem aile sistemine ait bilgiler ile talep netleştirilir. Bu çalışmada bireyler için playmobil oyuncakları veya şablonlar kullanılmaktadır.  Bazı kişiler grup çalışmasından ziyade bireysel çalışmayı tercih edebiliyorlar ve oldukça yararlı şekilde yürüttüğüm bir çalışmadır. Bu bireysel çalışma için özel olarak ta eğitim aldım
  • Sistemik Aile Dizimi Grup Terapisi formatında ise bir grup oluşturulmakta olup talepler alınmakta, herkesin talebine yönelik ortak çalışmalar yürütülmekte ve sonra bazı taleplere özel çalışmalar yapılmaktadır. Danışanın hayatındaki tıkanıklığa yol açan etkenlerin, danışanın sorununun işlevinin ve danışanın sistemi ile sorunu arasındaki ilişkinin gözler önüne serilmesi için gruptan çeşitli kişi ve kavramlar için temsilciler seçilmektedir. Bu grup çalışması sonrası bireysel çalışma yapılması tercih edilen ve önerilen, bu çalışmayı destekleyici bir süreç olur.