Balint Grupları  

 

Balint grupları Çekoslavakya’lı bir hekim ve psikoanalist olan Michael Balint’in adını taşımaktadır. Balint, Dünya’daki ilk Psikoanaliz Profesörüdür 1938’de İngiltere’ye taşınmış, orada Genel Pratisyenlerin çalışmaları çok ilgisini çekmiş ve görüşmede hekimin bir değişimin başlamasındaki etkisini farketmiştir.  Daha sonra “bir ilaç olarak hekim” kavramını ortaya atarak; hekim ile etkileşimin kendisinin terapi olduğunu söylemiştir. Eşiyle Genel Pratisyenler için eğitim seminerleri düzenlemeye başlamışlar ve bu çalışmalar The Doctor, his Patient and the Illness (1957) isimi ile basılmıştır

 Karakalem çizim Michael ve eşi Eni Balinti resmetmektedir. Enid’de aynı amanda bir psikanalist idi ve meslektaşı ve aile hekimleri ile yaptığı çalışmalarda ortağıydı.

Grup bu gün Dünyada yaygın bir biçimde ama ağırlıklı olarak birinci basamak hekimlerinin, psikoterapistlerin, homeopatların hastalarını ve hastalığını daha iyi anlamalarına yardımcı olan bir yöntem olarak hem mezuniyet öncesi hem de sonrasında uygulanmaktadır. Bu yazıda tümünü anlatmak için hekim terimi tercih edilecektir.

 

Parmağı kırılarak hastaneye gelen bir hasta için tanı doğrusaldır ancak hastaların belli bir tanı ile gelmediği, birinci basamak ya da bütünsel yaklaşım çalışanlarında Newton kuralları çalışmaz, daha çok “kaos” teorisinden söz edilebilir. Çünkü altta yatan sorunların karmaşıklığı ve çoklu olasılıklar nedeni ile hekimin her sorusu ile tema farklı noktalara sapabilir, atlayabilir ya da yeni konular ortaya çıkabilir. Görüşme sadece hastanın getirdiği ile değil hekimin de yaklaşımı ile farklı patikalarda devam edecektir. Bugün homeopatinin popüler olmasının bir nedeninin de homeopatik görüşme ve analiz yöntemi olabileceği düşünülmektedir. Homeopatların görüşmede ve sonrasındaki süreçlerdeki ilişkilerinde hastaları ile ilişkileri çok önemlidir. Önemli olan bilginin yanında kendisini de bir tedavi edici ajan olarak sunabilme becerileridir. Bu yöntemde bilinç ve bilinçaltı ile çalışılmaktadır.

Balint Grup çalışması:

Küçük bir grupta sunulacak vaka ve yapılacak tartışma için katılımcılara önceden bir ders ya da eğitim verilmesine gerek yoktur. Grubu yönetecek liderin psikodinamik süreçler, Balint Grup ve küçük gruplarda liderlik konularında eğitim almış, Balint Grup çalışmalarına katılmış ve süpervizyon ile yönetmiş bir kişi olması beklenir. Başlamak için katılımcıların gruba getirmek istedikleri danışanları ile uzun görüşmeler yapıyor olmaları gerekir. Balint yöntemi ile her günkü görüşmelerde odak, hasta hekim ilişkisine doğru yön değiştirir, onların iyi dinleyiciler olmalarına yardım eder. Grup yıllarca düzenli olarak toplanır ve üyeler birbirini daha kolay hisseder, cesaret gittikçe artar.

 

Balint grupta neler oluyor?

Grup üyeleri ve lider bir çember şeklinde otururlar, bir gönüllü hastasını getirir. Hasta belki duygusal olarak karışıklık yaratan ya da rahatsız edici veya anlaşılması güç ve tedavisi başlanmasında zorluk çekilen bir hasta olabilir. Grup vakayı hiç sözünü kesmeksizin dinler. Daha sonra sunumu yapan dışarıda kalır ve lider grupta çalışmayı yürütür.

Liderin rolü:

Grubun güvenli bir yer olmasına ve herkesin duygularını getirebilmesine olanak sağlar, vaka sunanlar hatalarını da içerecek şekilde süreç ve duyguları hakkında konuşabilirler. Grup bir terapi grubu değildir ama terapötik olabilir.  Liderin ikinci görevi hasta doktor ilişkisi üzerine odaklanmaktır.

Oturum biterken

Bir terapi oturumuna benzer ve 90 dakikada bir ya da 2 vaka konuşulur. Bitirirken vakayı sunan içeri çağrılır. Hekim çalışmadan sonra kendisinde oluşanları paylaşır.

Balint gruba katılanlar

Uygulandığı ülkelerde profesyoneller bu gruplara sürekli devam etmeyi tercih etmektedirler. Bunun için pek çok neden vardır.

  • Hastalarınızla aranızda olan kişilerarası halleri konuşabileceğiniz güvenli bir yer edinmiş olursunuz. Grup sempatik olacak ve korku yaratan, zorluk çektiğiniz hasta size daha az dehşet vermeye başlayacaktır.
  • Balint Grup hekime hastasını görüşme odasının dışındaki bir yaşamı ve ilişkileri olan bir insan olarak görme olanağı sunar ve dinlemek daha ilginç ve yardım etmek daha kolay olur.
  • Grup üyeleri giderek daha fazla bir şekilde hastalarını ve kendilerini anlamada daha derin düzeylerine erişir ve yetkinleşirler. Belirli hastalar ya da duyguların içlerinde ya da dışarıdaki yaşamlarında neler oluyor olduğunun yansıması olduğunu fark edebilirler. Bu onların kaçındıkları durumları terapötik avantajlara dönüştürmelerine yardım eder.
  • Homeopatide danışanın psikodinamiğinin anlaşılmasına ve neden bazı hastaları çekiyor olduğunuzu anlamanıza yardım eder. Danışan ile ilişkide daha empatik olabilirsiniz. Vaka için hekimin gözlemlerinin netleşmesi, hastanın kendini anlatımındaki güçlükler anlaşılarak uygun remedi seçimine de katkıları olur.
  • Psikoterapistler için aktarım karşı aktarım ilişkisinde terapistin kendini görmesinin önünü açar. Direnç noktaları anlaşılarak danışan ve kendisi arasındaki bağlantıyı görmesine yardımcı olur.
  • Ayrıca Balint grup profesyonel tükenme sendromundan sizi koruyacaktır. Kendinizi yeniden keşfettiğiniz ve sürekli geliştiğiniz bir çalışma içinde olursunuz.

Uluslararası Balint Federasyonu

Psikosomatik Tıp ve Balint Grupları